Psychosomatiek

Klachten die komen door stress of spannigen of waarvoor geen duidelijke lichamelijke oorzaak is te vinden. De behandeling van deze klachten word psychosomatische fysiotherapie genoemd.

Verband tussen lichamelijke klachten en psychische overbelasting

Pijnklachten waarvan maar niet vastgesteld wordt waar deze vandaan komen. Lichamelijke problemen zonder duidelijke oorzaak. Lang werden deze klachten genegeerd, afgedaan als onbenulligheden en voelde de patien zich niet begrepen. In de psychosomatische fysiotherapie worden deze klachten serieus behandeld en wordt gezocht naar oorzaken van onduidelijke pijnklachten, hoofdpijn, vermoeiheid, spier- en gewrichtspijn enz. Deze klachten, vooral in combinatie met een gebrek aan erkenning, leiden tot steeds grotere lichamelijke en geestelijke problematiek. 

Psychosomatische fysiotherapie

Wij gaan samen met u op zoek naar de oorzaken van uw klachten. Wanneer deze duidelijk worden helpen we u om de balans tussen inspanning en ontspanning te verbeteren waardoor de klachten in veel gevallen af zullen nemen en waarbij het streven is dan deze helemaal zullen verdwijnen. Hierbij wordt gekeken naar bijvoorbeeld uw manier van leven, werk en de mogelijke spanningen die dit geeft maar ook andere psychologische aspecten die in uw leven mee spelen. De psychosomatische fysiotherapeur geeft u handvaten om de spanningen die uw klachten veroorzaken te verminderen of weg te nemen waardoor de pijnklachten ook verdwijnen.

home