Focus shockwave

Piezo Shockwave

Gefocusseerde Piezo Shockwave Therapie werkt op basis van zeer nauwkeurige, hoogenergetische geluidsgoven. Behandeling vindt plaats met behulp van een ‘behandelkop’ die op de huid wordt geplaatst. Door het pijngebied te behandelen wordt stofwisseling en bloedcirculatie tot diep in het pijngebied verbeterd. Eventueel aanwezige verkalkingen worden losgetrild.

Gefocusseerde Piezo Shockwave Therapie is een relatief nieuwe vorm van behandeling.  Het is een heel andere techniek dan de ‘oude’ radiale vorm van shockwavetherapie, waar pneumatisch aan de huidoppervlakte wordt behandeld. De echte gefocusseerde Piezotechniek werkt op een volledig vernieuwde techniek waarbij de nauwkeurig gerichte golf (shockwave) elektromagnetisch tot stand komt. Hierdoor is de piezotechniek stiller, aangenamer en de intensiteit kan op verschillende dieptes worden gedoseerd, dit is absoluut uniek.

Ik behandel sinds 2012 patiënten met Gefocusseerde Piezo Shockwave Therapie, voor verscheidene aandoeningen. Patiënten met de volgende aandoeningen hebben het meeste baat van de therapie:

  • Gewrichtontstekingen
  • (Chronische) nek-, schouder-, of rugpijn en spanning
  • Chronische elleboogpijn (tennisarm of golferselleboog)
  • Verkalkingen
  • RSI
  • Hielpijn (hielspoor)
  • Spierpijn
  • Zweepslag
  • Triggerpoints
  • Andere vormen van ontsteking van de pezen

 

 

Achtergrond Gefocusseerde Piezo Shockwave Therapie

Shockwavetechniek wordt in principe al jaren toegepast in de geneeskunde, met name bij niersteenvergruizing. Bij Gefocusseerde Piezo Shockwave Therapie worden deze (geluids)golven zeer nauwkeurig gericht en op de juiste diepte in pees, spier en/of gewricht gestuurd. Ik kan goed bepalen waar de oorzaak van de pijn zit (bijvoorbeeld triggerpoints), en deze met de juiste intensiteit behandelen. Patiënten ervaren vaak al direct na de eerste behandeling verlichting van de pijn, of kunnen beter bewegen.

 

In de literatuur is divers onderzoek gedaan naar verschillende vormen van shockwave therapie. Recent onderzoek van Wang (2012, Journal of Orthopaedic Surgery and Research 2012, 7:11) concludeert dat shockwave een nieuwe, niet-inwendige, gemakkelijke, veilige maar bovenal effectieve therapie is. Het heeft het potentieel om chirurgie te vervangen voor veel orthopedische aandoeningen, maar er moet nog onderzoek gedaan worden naar de exacte werking van de techniek.

 

home